عادل عساکره

درباره من

دکتر عادل عساکره
image

استادیار گروه آموزشی عمران - خاک @ دانشکده مهندسی عمران

...

محقق گوگل

(1400/1/18)

استنادات

97

h-index

5

i10-index

2

مؤلفین همکار

7

اسکوپوس

(1400/1/20)

استنادات

37

مقالات

10

h-index

3

مؤلفین همکار

12

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376-1380

کارشناسی

دانشگاه هرمزگان

1380-1382

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1382-1390

دکتری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تجارب

مهارت ها

آزمایشگاه مکانیک خاک

مدلسازی فیزیکی

روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک

اولویت های پژوهشی

مهندسی تونل

سدهای خاکی

روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک

بهسازی خاک

ژئوتکنیک لرزه ای

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
بررسی پایداری شیروانی سنگی تحت اثر ناهمسانگردی ساختاری و فشار آب حفره ای به روش المان مجزا (مطالعه موردی)
پژوهشنامه حمل و نقل(2019)
بهرام نادی, امید توسلی*, ^عادل عساکره, علی تدین
مطالعه ریزساختاری تثبیت خاک مارن جنوب با استفاده از آهک و نانوسیلیس
عمران مدرس(2019)
^عادل عساکره*, محمد امیری, حلیمه زارعی
بررسی عوامل مؤثر بر فرونشست دشت جنوب شرقی تهران بر اثر برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی
مجله علمی- ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب(2019)
امید توسلی*, حسن کاربین, مینا ترابی, ^عادل عساکره
مقايسه عملكرد انسداد در ستون زهكش شني و ستون پر شده با لاستيك بازيافتي
پاشائي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
فصل هفتم-توزیع تنش در توده خاک   (243 بار دانلود)
فصل اول-منشا خاک و اندازه ذرات   (340 بار دانلود)
درس مبانی مدلسازی فیزیکی   (311 بار دانلود)
تهیه گزارش نوشتاری نهایی   (199 بار دانلود)
تهیه ارائه نوشتاری   (176 بار دانلود)
جلسه سیزدهم   (224 بار دانلود)
جلسه دوازدهم   (230 بار دانلود)
جلسه یازدهم   (216 بار دانلود)
فصل یازدهم-پایداری شیروانی خاکی   (351 بار دانلود)
فصل دهم-فشار جانبی خاک   (385 بار دانلود)
جلسه دهم   (243 بار دانلود)
آزمایش برش مستقیم   (338 بار دانلود)
فصل نهم-مقاومت برشی خاک   (357 بار دانلود)
فصل هشتم-تراکم پذیری خاک   (431 بار دانلود)
فصل ششم- تنش های درجا   (370 بار دانلود)
فصل پنجم- نفوذپذیری و نشت   (430 بار دانلود)
فصل چهارم- تراکم خاک   (384 بار دانلود)
فصل سوم-طبقه بندی خاک   (423 بار دانلود)
فصل دوم-ترکیب خاک   (442 بار دانلود)
جلسه نهم   (229 بار دانلود)
آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)   (466 بار دانلود)
آزمایش تک محوری   (439 بار دانلود)
جلسه هشتم   (262 بار دانلود)
آزمایش تحکیم   (512 بار دانلود)
آزمایش نفوذپذیری   (4786 بار دانلود)
آزمایش تعیین وزن واحدحجم خشک خاک در محل به روش مخروط ماسه   (362 بار دانلود)
آزمایش تراکم   (314 بار دانلود)
آزمایش تعیین Gs   (327 بار دانلود)
آزمایش دانه بندی و هیدرومتری   (413 بار دانلود)
آزمایش حد روانی و حد خمیری   (406 بار دانلود)
نحوه گزارش نویسی و نمونه گیری   (357 بار دانلود)
جلسه هفتم   (277 بار دانلود)
جلسه ششم   (372 بار دانلود)
آزمایش هیدرومتری (روابط و جداول)   (1320 بار دانلود)
جزوه پایانترم   (486 بار دانلود)
جزوه میانترم   (519 بار دانلود)
جلسه چهارم   (564 بار دانلود)
جداول آزمایش مکانیک خاک   (477 بار دانلود)
جلسه اول و دوم   (546 بار دانلود)
جلسه پنجم   (286 بار دانلود)
جلسه سوم   (499 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مکانیک خاک   (372 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
آزمایشگاه مکانیک خاک   (297 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
زمین شناسی مهندسی   (241 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
سدهای خاکی   (354 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : ژئوتکنیک، هیدرولیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی عمران - خاک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
asakereh@semnan.ac.ir
(+98)2331535171

فرم تماس