عادل عساکره

درباره من

دکتر عادل عساکره
image

دانشیار گروه آموزشی عمران - خاک @ دانشکده مهندسی عمران

...

محقق گوگل

(1403/1/27)

استنادات

217

h-index

9

i10-index

9

مؤلفین همکار

12

اسکوپوس

(1403/1/27)

استنادات

86

مقالات

12

h-index

7

مؤلفین همکار

15

رزومه

تحصیلات، تجارب، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1376-1380

کارشناسی

دانشگاه هرمزگان

1380-1382

کارشناسی ارشد

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

1382-1390

دکتری

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

تجارب

مهارت ها

آزمایشگاه مکانیک خاک

مدلسازی فیزیکی

روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک

اولویت های پژوهشی

مهندسی تونل

سدهای خاکی

روشهای عددی در مهندسی ژئوتکنیک

بهسازی خاک

ژئوتکنیک لرزه ای

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و فناوری
مطالعه ریزساختاری تثبیت خاک مارن جنوب با استفاده از آهک و نانوسیلیس
عمران مدرس(2019)
^عادل عساکره*, محمد امیری, حلیمه زارعی
بررسی پایداری شیروانی سنگی تحت اثر ناهمسانگردی ساختاری و فشار آب حفره ای به روش المان مجزا (مطالعه موردی)
پژوهشنامه حمل و نقل(2019)
بهرام نادی, امید توسلی*, ^عادل عساکره, علی تدین
بررسی عوامل مؤثر بر فرونشست دشت جنوب شرقی تهران بر اثر برداشت بیرویه آبهای زیرزمینی
مجله علمی- ترویجی علوم و مهندسی آب و فاضلاب(2019)
امید توسلی*, حسن کاربین, مینا ترابی, ^عادل عساکره
A Proposed Modeling Method in Finite Element Slope Stability Analysis
Numerical Methods in Civil Engineering(2019)
^عادل عساکره*, حسین بزاززاده
Laboratory investigation of the effect of nano Caco3 on rutting and fatigue of stone mastic asphalt mixtures
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2022)
9711147008, ^غلامعلی شفابخش*, ^عادل عساکره
مطالعه ریزساختاری تثبیت سطحی بستر با اختلاط نانو رس و آهک در خاک‌های ریزدانه
پژوهشنامه حمل و نقل(2022)
امید توسلی*, ^عادل عساکره, ایمان صفرزاده
تحلیل دینامیکی خطی معادل سدهای خاکی – مطالعه موردی سد شمیل
نشریه سد و نیروگاه برق‌آبی ایران(2022)
^عادل عساکره, امید توسلی*, مجتبی رزمجو
Laboratory Evaluation of Fatigue and Rutting Performance of Nano CaCO3 Modified Asphalt Binders
Journal of Rehabilitation in Civil Engineering(2023)
9711147008, ^غلامعلی شفابخش*, ^عادل عساکره
مطالعه‌ عددی ظرفیت باربری پی مجاور شیب رسی مسلح‌شده با ستون سنگی
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9911047003, ^عادل عساکره*, ^عبدالحسین حداد
بررسی طیف پاسخ شتاب طرح برای انواع تحلیل یک بعدی و مقایسه طیف طرح پیشنهادی ساختگاه براساس نشریه 038 با آیین نامه 2800 و ASCE41-17 (مطالعه موردی )
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9912047002*, ^عادل عساکره
ارزیابی طراحی شمع در نرم افزارهای تجاری و رویکرد آن در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان
سیزدهمین کنگره ملی مهندسی عمران(2022-05-10)
9911047001, ^عادل عساکره*
بررسی عددی رفتار فونداسیون باکت در ماسه اشباع روانگرا
سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران(2023-05-09)
9711146006, ^عادل عساکره*, ^عبدالحسین حداد
بررسی خواص مکانیکی و دوام خاک رس پس از بهسازی با ضایعات صنعتی و الیاف تحت اثر سیکل¬های تر و خشک (مطالعه مروری)
سیزدهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران(2023-05-09)
9912047001, ^عادل عساکره*, ^عبدالحسین حداد
بررسی رفتار مکانیکی خاک¬ ماسه¬ای تثبیت شده با سیلیس کلوئید تحت بار دینامیکی (مطالعه مروری)
سیزدهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران(2023-05-09)
9911047003, ^عادل عساکره*
ارزیابی و تخمین فشار بالابرنده پی‌های نفوذپذیر با استفاده از روش ماشین بردار پشتیبان
سیزدهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران(2023-05-09)
40111044004, ^عادل عساکره*
تشخیص و شناسایی سد‌های کنترلی با رویکرد یادگیری عمیق با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای
بیست و دومین کنفرانس هیدرولیک ایران(2023-11-08)
40111044004*, ^عادل عساکره, 40111044003, 40112044003
ارزيابي عددي رفتار بستر سست لجني مسلح شده با ژئوتكستايل (مطالعه موردي:جاده هاي سرويس شركت مهندسي و توسعه گاز)
كريمي مهر حامد(تاریخ دفاع: 1402/10/25) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه رفتار ديواره هاي گود احداث شده در روش اجرايي بالا به پايين و روش انكراژ
گرايلي ملك محمد(تاریخ دفاع: 1402/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
ارزيابي آزمايشگاهي تاثير نانو كلسيم كربنات بر شيارشدگي و خستگي مخلوط‌هاي آسفالت ماستيك درشت‌دانه
ياراحمدي اميرمحمد(تاریخ دفاع: 1400/06/31) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مطالعه آزمايشگاهي خواص خواص خزشي خاك رس اصلاح شده با نانو سيليس و الياف پروپيلن(مطالعه موردي:سد شهيد شاهچراغي)
ميرنژاد فاطمه(تاریخ دفاع: 1400/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه عملكرد انسداد در ستون زهكش شني و ستون پر شده با لاستيك بازيافتي
پاشائي اميرحسين(تاریخ دفاع: 1399/06/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي تاثير نانو كربنات كلسيم و سرباره كوره آهن بر رفتار خاك واگرا
عظيمي محمد(تاریخ دفاع: 1402/06/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي معابر با زير ساخت مسلح شده با ژئوگريد تحت بار ترافيك در اثر حفاري تونل زير زميني
سميع نيا محمدرضا(تاریخ دفاع: 1401/11/24) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي عددي رفتار پي هاي باكت تحت بار خارج از محور در خاك ماسه اي روانگرا با استفاده از مدل سازي سه بعدي
فاطمي كيا عليرضا(تاریخ دفاع: 1401/11/17) ، مقطع : كارشناسي ارشد
Laboratory investigation of the effect of nano Caco3 on rutting and fatigue of stone mastic asphalt mixtures
CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS(2022)
9711147008, ^غلامعلی شفابخش*, ^عادل عساکره

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
فصل هفتم-توزیع تنش در توده خاک   (1294 بار دانلود)
فصل اول-منشا خاک و اندازه ذرات   (1201 بار دانلود)
درس مبانی مدلسازی فیزیکی   (965 بار دانلود)
تهیه گزارش نوشتاری نهایی   (605 بار دانلود)
تهیه ارائه نوشتاری   (586 بار دانلود)
جلسه دوازدهم   (708 بار دانلود)
جلسه سیزدهم   (750 بار دانلود)
جلسه یازدهم   (689 بار دانلود)
فصل یازدهم-پایداری شیروانی خاکی   (1304 بار دانلود)
فصل دهم-فشار جانبی خاک   (977 بار دانلود)
جلسه دهم   (687 بار دانلود)
آزمایش برش مستقیم   (883 بار دانلود)
فصل نهم-مقاومت برشی خاک   (1069 بار دانلود)
فصل هشتم-تراکم پذیری خاک   (1174 بار دانلود)
فصل ششم- تنش های درجا   (1074 بار دانلود)
فصل پنجم- نفوذپذیری و نشت   (1198 بار دانلود)
فصل چهارم- تراکم خاک   (1147 بار دانلود)
فصل سوم-طبقه بندی خاک   (1243 بار دانلود)
فصل دوم-ترکیب خاک   (1406 بار دانلود)
جلسه نهم   (613 بار دانلود)
آزمایش نسبت باربری کالیفرنیا (CBR)   (946 بار دانلود)
آزمایش تک محوری   (927 بار دانلود)
جلسه هشتم   (687 بار دانلود)
آزمایش تحکیم   (959 بار دانلود)
آزمایش نفوذپذیری   (5349 بار دانلود)
آزمایش تعیین وزن واحدحجم خشک خاک در محل به روش مخروط ماسه   (853 بار دانلود)
آزمایش تراکم   (721 بار دانلود)
آزمایش تعیین Gs   (764 بار دانلود)
آزمایش دانه بندی و هیدرومتری   (901 بار دانلود)
آزمایش حد روانی و حد خمیری   (946 بار دانلود)
نحوه گزارش نویسی و نمونه گیری   (832 بار دانلود)
جلسه هفتم   (749 بار دانلود)
جلسه ششم   (846 بار دانلود)
آزمایش هیدرومتری (روابط و جداول)   (2031 بار دانلود)
جزوه پایانترم   (1035 بار دانلود)
جزوه میانترم   (1067 بار دانلود)
جلسه چهارم   (1038 بار دانلود)
جداول آزمایش مکانیک خاک   (1052 بار دانلود)
جلسه پنجم   (703 بار دانلود)
جلسه اول و دوم   (1820 بار دانلود)
جلسه سوم   (962 بار دانلود)

طرح درس

طرح دروس و شرح آن
مکانیک خاک   (939 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
آزمایشگاه مکانیک خاک   (778 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
زمین شناسی مهندسی   (658 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : عمران
سدهای خاکی   (817 بار دانلود)
رشته : مهندسی عمران , گرایش : ژئوتکنیک، هیدرولیک

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی عمران - خاک، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، ایران
asakereh@semnan.ac.ir
(+98)2331535171

فرم تماس